• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
News on -Science Fair PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 20 October 2014 04:17

 

ލާލޭ ޔޫތް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި އިއްޔެ ބޭއްވުނު ސައިންސް ފެއާގެ ތެރެއިން -- ވީފޮޓޯ: ހުސައިން އަލީ

ހުޅުމާލޭ ލާލޭ ޔޫތް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި އިއްޔެ ސައިންސް ފެއާއެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

ވީ އޮންލައިނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސްކޫލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް، އެމްރާހު ދޫރަކް ވިދާޅުވީ އެ ސައިންސް ފެއާގެ ސަބަބުން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވުމުގެ އާ ތަޖުރިބާ ތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. 

"އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ސައިންސް ފެއާ އެއް ބާއްވަނީ ދަރިވަރުންނަށް އިންޓަރެކްޓިވް ލާނިންގް އެކްސްޕީރިއަންސްއެއް ގެނެސްދީ، ދަރިވަރުން ސައިންސްގެ އިލްމަށް އިތުރަށް ޝައުގު ވެރި ކުރުވުމަށް،" އެމްރާހު ބުންޏެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި މި ފެއާ ގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައިވަރު ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގްރޭޑް 7 ގެ ދަރިވަރުންގެ "އިލެކްޓްރޮލައިޓް ޑިފެރެންސެސް" ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވެފަ އެވެ. އިލެކްޓްރޮލައިޓް ޑިފެރެންސެސްގައި ރެޑް ބުލް، ޕަވާ ގޯލްޑް އަދި އިފެކްޓް ފަދަ އެނާޖީ ޑްރިންކްސްގައި އޮރެންޖު ޖޫހާ އަޅާ ބަލާއިރު އެނާޖީ ހުންނަ މިންވަރު ހާމަ ކޮށްދެ އެވެ. އެގޮތުން ރެޑް ބުލްގައި 25 މިލި އެމްޕަޔާ އެނާޖީ ހުންނަ އިރު ޕަވާ ގޯލްޑްގައި ހުންނަނީ 15 މިލި އެމްޕަޔާ އެވެ. ނަމަވެސް އޮރެންޖު ޖޫހުގައި 57 މިލި އެމްޕަޔާ ހުރެއެވެ.

ސައިންސް ފެއާގެ އިތުރުން ލާލޭ ސްކޫލްގައި އިއްޔެ ވަނީ 2015 ވަނަ ދިރާސީ އަހަރުގެ އެޑްމިޝަންސް އަށް އޯޕަން ޑޭ އެއްވެސް ބާއްވާފަ އެވެ.

 
Open Day for 2015 Admissions PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 11 September 2014 10:04

Last Updated on Saturday, 11 October 2014 07:13
 

Events & Activities

 

UNIT TESTS-II

21/09/2014-29/09/2014


SPORTS FESTIVAL

G-1 & 2 -will have on 02/10/2014

G-3 to 12 -will have on 25/10/2014

 

 

IGCSE -A-LEVELS Countdown

IGCSE & SSC EXAMS COUNTDOWN 05.10.2014 09:00

Search

Who's Online

We have 6 guests online

Statistics

Content View Hits : 959602

Examinations

Social

 

International Activities